Stenrike är ett Nordic Larp om småländska bönder i mitten av 1800-talet. Det är en berättelse om nödår, svält och tröstlösa åkrar som mest tycks bestå av sten. Om längtan efter något bättre, om hopp trots ovisshet och motgångar, och om banden som knyter oss till vårt hem. Stenrike handlar om de bönder som till slut fick nog och valde att flytta till Amerika, och om de som blev kvar i Sverige.

Spelstilen är så kallad pressure cooker, det vill säga att förhållandevis lite syns utifrån, men desto mer bubblar under ytan. Detta är ett lajv där små ord och gester kan säga mycket och väga tungt, där karaktärerna är familjer och grannar som känt varandra i hela sina liv. Personliga relationer, motsatta viljor och beslutsångest är berättelsens fokus.

Alla deltagare kommer att få en färdigskriven roll, som vi hjälps åt att utveckla under en workshop som sker i anslutning till lajvet.

Lajvet spelas i flera akter med tidshopp emellan, där vi tillsammans berättar den berättelse som leder karaktärerna till att antingen fatta beslutet om att flytta, eller beslutet att stanna kvar. Akterna kommer vara ca 1-5 timmar långa.

Allt är skrämmande och farofyllt, men hemorten den är trygg.
Tvekan står mot dristighet och gammal står mot ung.